نقدینگی در هفته منتهی به ۱۳۹۹.۳.۲۹به نسبت به پایان سال قبل ۷.۳درصد رشد نشان می‌دهد. (منبع)

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری