پس از غربالگری و استعلام های دریافتی، ۸۰۰ هزار نفر از ثبت نام شدگان در طرح ملی مسکن حایز شرایط تشخیص داده شده و برای آنان پرونده سازی شد. (منبع)

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری