کارگران مجرد حداقل ۶ ماه با داشتن شرایط سابقه پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری و سایر شرایط مندرج در قانون می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. (منبع)

 

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری