ارسال نظر

  • وطن
    ۰ ۰

    فريب و حقه بازي با صدور چك بي محل و عدم رسيدگي واقعي قوه قضائيه تا مجازات كامل صادر كننده چك ، و شانه خالي كردن و عدم تعهد بانك ها نسبت به صادر كننده چك ، شده مشكل اقتصاد و ايجاد عدم اعتماد و اطمينان در بازارهاي معامله

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری