بررسی عملکرد بازار ثانویه در ۸۰روز نخست امسال حکایت از عرضه ۲.۳میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات دارد. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری