هفتمین مرحله سبد حمایت معیشتی در ساعت بیست و چهار، دهم خرداد ماه 1399 به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

 • مهدی غلامی
  ۰ ۰

  کمک معشیتی برای من واریز نشده.
  خدا شاهد که خیلی نیاز دارم

 • ف
  ۰ ۰

  شمارابه خدامعیشتی دونفرهاراکمی اظافه کنیدمن یه ،ن سرپرستم وتحت پوشش کميته امدادم جزهمین کمکای یارانه نقدیو یارانه معیشتی هیچ درامدی ندارم ومستاجرم بایه بچه کلاس دوم تواین گرانیاچکارکنم من یه زن تنها خواهش میکنم معیشتی بنزین زنان سرپرستوبیشترکنیددونفرهارا بخدا پول نانخشکمونه

 • ف
  ۰ ۰

  خواهش میکنم معیشتی زنان سرپرستوک دونفرهستن بیشترکنیدکمی من یه زن سرپرستموبیمارهستم توانکارندارم چشم بچم به منه وچشم من اول خدایعدازخدابه حمایت دولته خواهش میکنم 103هزارتومنوبیشترکنیدتواین گرانیااین پول نانخشکمونه

 • محمدرضا
  ۰ ۰

  خواهش ب کسانی که واقعانیازدارن کمک یارانه بدهیدمثل ماکه چندفرزندداریم بیکارمستاجریم تمام درامدزندگیم فقط یارانه است