{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، کیوسک و خودپردازها حداکثر به مبلغ 30 میلیون ریال در شبانه روز است. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری