{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

تاکنون از منابع ارزی صندوق توسعه ملی که برای جبران خسارات مربوط کرونا به حساب خزانه واریز شده حدود ۱۲۸۶میلیارد تومان برای بیمه بیکاری تخصیص داده شده است. (منبع)

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری