{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

پیش بینی میشود با توجه به تغییر قیمت ارز و افزایش دیگر هزینه‌های تولید مثل حقوق کارگر و کارمند، بیمه و مالیات، مجوز افزایش 10درصد قیمت تمام لوازم خانگی داده شود. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری