{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ارسال نظر

  • علی
    ۰ ۰

    سلام.من.باخانوادم.ثبت.نام.کردم.فقط.برای.خودم.سهام.امد.برای.خانوادم.نیامد.توی.یک.فرم.هم.ثبت.نامه.کردیم.سال.۸۵از.روستاهای.چهارمحال.بخیتاری.چکاری..باید.انجام.بدهیم

  • ناشناس
    ۰ ۰

    سلام ما فکرشو رو از طرف اداره گرفتیم پر کردیم اما وقتی باید تحویل میدادیم ۱۰ روز بیمار شدم و نشد تحویل دهیم حالا باید چکار کنم

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری