{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی به بیش از ۲ میلیون و ۲۶۶ هزار خانوار از یازده اردیبهشت آغاز می شود. (منبع)

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری