{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

با توجه به نیاز اعلامی دستگاه های اجرایی برای نیروی انسانی پیش بینی می شود امسال ۴۰ هزار نیروی جدید از طریق آزمون استخدام شوند. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری