{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

برای هر نفر که منازل را در بافت فرسوده تخلیه و آن را برای نوسازی آماده می‌کند، ۴۰ میلیون تومان وام ودیعه با سود ۴ درصد و در دوره ۴۸ ماهه در نظر گرفته شده است. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری