{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

با تغییر در سازوکار پرداخت وام یک میلیونی یارانه‌بگیران، اقساط آن در هر ماه ۱۲ هزار تومان (از ۴۷هزار به ۳۵هزار تومان) کاهش یافت. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری