{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ارسال نظر

  • yasin
    ۱ ۰

    والله ما کارگر هستیم اما نیازمند هم هستیم استان محروم هم هستیم . اما نه وام به ما تعلق گرفته . نداده شده نه هم نقدی برای نون شب مون موندیم چکار کنیم این دولت تدبیر اومید . به جای نرسیدی ک هیچی. اومید مارا هم برد با تدبیر اومید . هیچ سود فایده ندیدی از این دولت . اومید الله برکت الله

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری