{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

رقمی نزدیک به ۱۰۰هزار میلیارد تومان برای توزیع بسته حمایتی کرونا پیش بینی شده است. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری