{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در مرحله اول ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن حدود ۶۵ هزار نفر در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری