بیشتر بخوانید
ارسال نظر

 • خودم
  ۰ ۰

  گوتومه جان

 • کبری
  ۰ ۰

  منه نه

 • شهابی
  ۰ ۰

  ازاول تا کنون به من معیشتتی تعلق نگرفته تحت پوشش امداد هستم خودم سرپرستم لطفا رسیدگی شود

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام چرا بما یارانه معیشتی فروردین تعلق نگرفت
  خواهشا بررسی کنید

 • حسین منوچهریان
  ۰ ۰

  کدوم بسته والا من کارگرم روزمزد نه یارانه گرفتم نه والا نه خونه دارم نه ماشین چرا منی که هیچی ندارم نمیدن

 • محمد عباسی
  ۰ ۰

  معیشتی

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام یارانه معیشتی فروردین بنده واریز نشده بررسی کنیدج

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام چرا یارانه معیشتی فروردین ما رو نریختن

 • اصفهان
  ۰ ۰

  سلام چرا یارانه معیشتی فروردین ما رو واریز نکردن
  لطفا رسیدگی کنید