{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

معادل ٢٥٠ میلیون یورو به قید فوریت برای تامین واردات دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز تخصیص داده می‌شود. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری