{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ارسال نظر

  • نورعلی زاده
    ۰ ۰

    چرا بین مددجویان کمیته امداد هنوز چیزی داده نشده و فرق گذاشته میشودوکسی هم رسیدگی نمیکندلطفاخداراهم درنظربگیرید

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری