{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

 500 میلیاردر جهان، در طول هفته گذشته، 78 میلیارد دلار از ثروت خود را بر اثر مشکلات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا از دست دادند. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری