{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

نرخ عوارضی آزادراه تهران شمال برای خودروهای سواری در روزهای عادی 20 هزار تومان و برای روزهای پیک  30 هزار تومان تعیین شده است. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری