{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افرادی که واجد شرایط طرح ملی مسکن هستند برای عقد نهایی قرارداد مسکن ملی به بانک معرفی می شوند باید در مرحله اولیه ۳۰ تا ۴۰ میلیون آورده داشته باشند. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری