ارزش سفته و برات فروخته شده طی ۶ ماه ابتدای سال در شهر تهران در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۳۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر