{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مجموع پرداخت یارانه از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اعم از نقدی و حمایت معیشتی خانوارها، در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۲ هزار تومان به ازای هر فرد خواهد بود. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری