ضریب تامین امنیت غذایی کشور از 80 درصد عبور کرد است. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر