{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

هر واحد مسکونی با احتساب عرضه و اعیان و ارزش روز معادل یکصد میلیارد ریال و بیشتر  مشمول مالیات بر دارایی می باشد. (منبع)

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری