{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

اخذ مالیات بر خانه های خالی می‌تواند ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را از جیب سوداگران به خزانه دولت سرازیر کند. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری