{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در هفته گذشته بازار سکه با ١٠/٥درصد رشد بیشترین بازدهی مالی در بین بازارها را داشته است. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری