{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در مرحله‌ اول پرداخت کمک معیشتی که در سه مرحله از آخر آبان‌ ماه تا چند روز ابتدایی آذرماه انجام شد ۲۴۲۰ میلیارد تومان کمک معیشتی پرداخت شد. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری