{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

حداقل درآمد ماهیانه خانواده‌های 5 نفر و بیشتر برای دریافت یارانه حمایت معیشتی 8 میلیون تومان اعلام شد. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری