به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹، تنها ۲.۹ درصد بوده است. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری