{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

به خاطر صدور کارت های یکبار مصرف و یا همان کارتهای اجاره ای بازرگانی ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری