دستور ترخیص ۱۰۴۸ خودروی پروانه شده مانده در گمرکات کشور صادر شده است. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری