کم درآمدترین خانوارهای شهری با متوسط درآمد کمی بیش از ۲ میلیون تومان در استان آذربایجان غربی زندگی می کنند. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری