80 درصد تقاضاها در بخش مسکن سرمایه ای است. (منبع)

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری