{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

سال‌های گذشته، در بخش زیرساخت‌های بندری و ایجاد پایانه های مکانیزه و تخصصی صادراتی ۵هزار و ۶۰۰میلیارد تومان بیشتر توسط بخش غیردولتی سرمایه‌گذاری شد. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری