{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ارسال نظر

 • یک فرهنگی
  ۳ ۰

  در مورد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان حرف نوبخت کاملا بی پایه و اساس است تا باحال حرف صادقانه از ایشان شنیده نشده است

 • فرهنگی
  ۲ ۱

  از قوه قضاییه می خواهیم برای اجرایی نمودن عدالت اجتماعی در مورد حقوق حقوق بگیران وروئ نمایند

 • بازنشسته
  ۱ ۱

  قوه قضاییه در مورد حقوق حقوق بگیران ورود نماید وعدالت اجتماعی که خیلی از آن می ترسند اجرایی نماید

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری