واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر مربع یا تا مجموع ۱۵۰ متر در تهران از مالیات بر اجاره بها به طور کامل معاف هستند. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری