{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

براساس آمار بانک مرکزی میزان سفته و برات فروخته شده در چهار ماه نخست سال در شهر تهران در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۳.۵ درصد افزایش نشـان می‌دهد. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری