{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

امسال آموزش و پرورش بیش از 5000 نیروی خدماتی جذب می کند.(منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری