در سال ۱۳۹۶، تعداد ۳۲۲۹۶۲ واحد مسکونی در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۲.۱ درصد کاهش داشته است. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر