۱۲ هزار و ۲۰۰ نفر؛ تراکم جمعیت تهران در ۱ کیلومتر مربع

۱۲ هزار و ۲۰۰ نفر؛ تراکم جمعیت تهران در ۱ کیلومتر مربع

تراکم امروز تهران به ۱۲ هزار و ۲۰۰ نفر بر کیلومتر مربع رسیده است. (منبع)

ارسال نظر