در یک سال منتهی به پایان هفته سوم آبان ماه قیمت روغن 2.6 درصد افزایش را تجربه کرده است. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر