اتحاد در دنیای رمزارز برای خروج از بحران؛

مدیرعامل بایننس در پی تحقق ایده های ویتالیک بوترین!

ویتالیک بوترین، یکی از بنیان گذاران اتریوم، همچنان به فناوری‌هایی مانند گواه اثبات با دانش صفر (zero knowledge proofs) برای اطمینان از ثبات مبادلات رمزارزی، اعتقاد دارد.

مدیرعامل بایننس در پی تحقق ایده های  ویتالیک بوترین!

اقتصاد آنلاین – حسین عسکری؛ ویتالیک بوترین گزینه‌هایی را برای افزایش امنیت صرافی های رمزنگاری پیشنهاد کرد که می‌تواند در صورت لزوم از دارایی ‌های سرمایه‌گذاران مراقبت کند.

مدیرعامل بایننس در پی تحقق ایده های  ویتالیک بوترین!

بهترین سناریو، در این مثال، سیستمی است که به صرافی های رمزارز اجازه نمی دهد وجوه کاربران را بدون رضایت برداشت کنند.

مدیرعامل بایننس در پی تحقق ایده های  ویتالیک بوترین!

CZ کارآفرین ارزهای دیجیتال و مدیرعامل صرافی بایننس، اهمیت توصیه های بوترین را تصدیق کرد و اظهار داشت:

در حال کار روی ایده های جدید ویتالیک بوترین هستیم

اولین تلاش برای اطمینان از ایمنی صندوق صرافی ها، اثبات پرداخت بدهی بود که در آن صرافی های رمزنگاری لیستی از کاربران و دارایی های مربوطه آنها را منتشر می کنند.

 با این حال، نگرانی های حفظ حریم خصوصی در نهایت باعث ایجاد تکنیک درخت مرکل شد که نگرانی های مربوط به نشت حریم خصوصی را کاهش داد.

 بوترین ضمن توضیح عملکرد درونی اجرای درخت مرکل، توضیح داد: «تکنیک درخت مرکل اساساً به همان خوبی است که یک طرح اثبات بدهی (proof of liabilities) می تواند باشد. اگر فقط دستیابی به اثبات بدهی ها هدف باشد اما ویژگی‌های حفظ حریم خصوصی آن هنوز ایده‌آل نیستند.»

در نتیجه، ویتالیک بوترین عقیده زیادی به بهبود امنیت صرافی ها از طریق مکانیسم ZK-SNARK ها قرار داد. برای شروع، بوترین توصیه کرد که سپرده های کاربران را در درخت مرکل قرار دهید و از ZK-SNARK برای اثبات ارزش واقعی ادعا شده استفاده کنید.

بوترین همچنین در مورد اجرای مکانیسم اثبات سرمایه برای تایید ذخایر یک صرافی و در عین حال سنجش مزایا و معایب چنین سیستمی بحث کرد، با توجه به اینکه صرافی‌های کریپتو دارای ارزهای فیات هستند و این فرآیند نیازمند تکیه صرافی‌های کریپتو به مدل‌های اعتمادی است که برای اکوسیستم فیات مناسب‌تر هستند.

ویتالیک بوترین برای افزایش امنیت صرافی های کریپتویی به دو گزینه برای کوتاه‌مدت اشاره کرد، مبادلات حضانت (custodial) و غیر حضانت (noncustodial) ، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

مدیرعامل بایننس در پی تحقق ایده های  ویتالیک بوترین!

دو گزینه کوتاه مدت ویتالیک بوترین برای امنیت صرافی ها  

ویتالیک بوترین اضافه کرد: در آینده بلندمدت، امید من این است که شناخت ما از صرافی‌هایی که غیرقانونی هستند، افزایش یابد.

در 4 نوامبر، بوترین دسته جدیدی از نقاط عطف را به نقشه راه فنی اتریوم اضافه کرد با هدف بهبود مقاومت در برابر سانسور و تمرکززدایی شبکه اتریوم.

نقشه راه فنی به روز شده اکنون Scourge را به عنوان یک دسته جدید وارد می کند که به موازات سایر بخش های شناخته شده قبلی - Merge، Surge، Verge، Purge و Splurge اجرا می شود.

ارسال نظر