طی یک نظرسنجی مشخص شد؛

شهروندان السالوادور هنوز با بیت کوین کنار نیامده اند!

یک نظرسنجی اخیر که توسط مؤسسه دانشگاه سیمئون کاناس مرکز آمریکا انجام شد، نشان داد که مردم السالوادور هنوز بیت کوین را به عنوان ارز قانونی قبول نکرده اند. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که تقریباً دو سوم مردم تصور منفی از بیت کوین دارند و تنها یک چهارم مردم السالوادور از این ارز دیجیتال استفاده کرده‌اند.

شهروندان السالوادور هنوز با بیت کوین کنار نیامده اند!

اقتصاد آنلاین - حسین عسکری؛ در حالی که السالوادور سال گذشته به عنوان اولین کشوری که این کار را انجام می‌دهد، بیت‌کوین را قانونی کرد، اما مردم السالوادور هنوز به طور کامل با معرفی بیت‌کوین به عنوان بخشی از اقتصاد خود کنار نیامده‌اند.

 نظرسنجی اخیر ارائه شده توسط دانشگاه خوزه سیمئون کاناس مرکز آمریکا، نشان می دهد که اکثر شهروندان این کشور بیت کوین را به عنوان بخشی از سیاست دولت نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور رد می کنند.

در این نظرسنجی با بیش از 1260 نفر مصاحبه شد که پذیرفته بودند در این مطالعه شرکت کنند.

 61.3 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی نظر منفی در مورد بیت کوین دارند و به آن امتیاز کمتر از پنج از بیست دادند.

 این نظرسنجی همچنین سطح پایینی از پذیرش را در بین مردم محلی ثبت کرد، به طوری که کمتر از یک چهارم از افراد مورد نظر حتی یک بار از بیت کوین استفاده کرده اند.

بیت کوین به عنوان بخشی از مخارج عمومی السالوادور

در حالی که سیاستمداران السالوادور اعلام کرده اند که میزان سرمایه گذاری برای خرید بیت کوین بخش قابل توجهی از بودجه ملی نیست، شهروندان مخالفت صریح خود را با استفاده بیت کوین توسط دولت بیان کردند.

 77.1 درصد جامعه آماری اظهار داشتند که دولت نباید به استفاده از بودجه عمومی برای خرید بیت کوین ادامه دهد.

با این حال، دولت به اهمیت پذیرش بیت کوین به عنوان ابزاری که قادر به کمک به بهبود سایر صنایع در کشور است، اشاره کرده است. در ماه آگوست، رئیس جمهور نایب بوکله اظهار داشت که بیت کوین، در کنار کاهش جرم و جنایت، مسئول بهبود سریع صنعت گردشگری است.

نایب بوکله هنوز هم از مقبولیت بی‌نظیری برخوردار است و در نظرسنجی اخیر گالوپ 87 درصد به او رای مثبت دادند. این امر منجر به نامزدی احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی شده است، حتی زمانی که کارشناسان ادعا می کنند در قانون اساسی السالوادور موادی وجود دارد که انتخاب مجدد وی را نفی می کند.

ارسال نظر