در کنفرانس تکنوبلاک‌ مطرح شد؛

حوزه رمزارز در کشور قانونمند می شود؟ / رمزارزها را با رویکرد استقلال کشور می بینیم

مجتبی توانگر، نماینده مجلس در کنفرانس تکنوبلاک اظهار کرد که ما با رویکرد استقلال به رمزارزها نگاه می کنیم و این موضوع را باید در نظر بگیریم.

حوزه رمزارز در کشور قانونمند می شود؟ / رمزارزها را با رویکرد استقلال کشور می بینیم

به گزارش اقتصاد آنلاین، توانگر، نماینده مجلس اظهار کرد: بحث بلاکچین مباحثی در لبه دانش است و در همه دنیا، دانش اندکی در این باره وجود دارد. لذا برای آنکه مقرراتی در این زمینه نوشته شود، نیاز داریم تا دانش تصمیم‌گیران در این باره را افزایش دهیم.

احتمالا در باره زمانی کوتاه‌ مدت در زمینه اکسچنج ‌ها اتفاقی نداشته باشیم. فکر میکنم اگر اکسچنج‌ها وارد بحث خدماتی شوند، این اتفاق زودتر میفتد. 

سناریو دیگر نیز سناریو سلبی است. باتوجه به رشدی که در فین‌تک ها شاهدیم، این سناریو پایدار نخواهد بود. بدانید که این رویکرد نخواهد بود. چرا که خدمات مالی در حال رشد است.

نظاره‌گری هوشمند بهترین نگاه است. من فکر میکنم چالش ها به تدریج رفع خواهد شد و به تدریج در فضای رمزارز شاهد قاعده‌مندی خواهیم شد. ما با رویکرد استقلال به بحث رمزارز نگاه میکنیم. استقلال کشور هم به این موضوع مرتبط است.

ارسال نظر

آخرین خبر ها