کد خبر 91999

نخستین مدرسه تابستانی اقتصاد کجاست؟

انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه‌ای با همکاری گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، در دومین دوره از مدارس فصلی، نخستین مدرسه تابستانی اقتصاد را در مرداد وشهریور ۱۳۹۴ برگزار می‌کند.

دوشنبه 19 مرداد 1394 / ساعت 15 تا 18 The Distributional Consequences of Economic Growth and Public Spending Programs in Iran پروفسور هادی صالحی اصفهانی؛ استاد تمام اقتصاد دانشگاه ایلینوی در اوربانا-شمپین و دانش‌آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی چهار‌شنبه 4 شهریور 1394 / ساعت 10:30 تا 12، 14 تا 15:30 و 16 تا 17:30 Introduction to Insurance Mathematics دکتر علی سرزعیم؛ مشاور مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، دانش‌آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه میلان و کالجو کارلو آلبرتو در ایتالیا، مؤلف کتاب‌های اقتصاد برای و تحلیل اقتصادی سیاست و مترجم کتاب‌های ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی، تبیین رشد اقتصادی، اقتصاد بانکداری و اقتصاد کلان مدرن: مکاتب اقتصاد کلان در گفتگو با بزرگان اقتصاد پنج‌شنبه 5 شهریور 1394 / ساعت 8:30 تا 10، 10:30 تا 12 و 14 تا 15:30 Introduction to Dynamic Programming دکتر سید علی مدنی‌زاده؛ استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی و دانش‌آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو چهارشنبه 11 شهریور 1394 / ساعت 8:30 تا 10 و 10:30 تا 12 Future of Iran: A Demographic Perspective نادره شاملو؛ کارشناس، مدیر و مشاور بازنشسته بانک جهانی، عضو هیئت مدیریه انجمن بین المللی اقتصاددان ایرانی و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه جرج تاون

بیشتر بخوانید
ارسال نظر