کد خبر 498484

PVC چیست؟

مواد اصلی تشکیل دهنده PVC یا پلی وینیل کلراید نفت خام یا گاز طبیعی و نمک طعام است.از نفت یا گاز، اتیلن و از نمک طعام کلر به دست آمده واز ترکیب اتیلن و کلر مونومر وینیل کلراید (VCM) به دست می آید.

دراین فرایند به جای یکی از اتم های هیدروژن در اتیلن، کلر جایگزین شده و مونومر وینیل کلراید به دست می آید و بعد از آن از طریق فرآیند پلیمریزاسیون، VCM یا همان مونومرهای وینیل کلراید به هم متصل شده و PVC یا پلی وینیل کلراید

(poly vinyl chloride ( را به وجود می آورد.

خمیرمایه و ماده اصلی UPVC همان PVC است (تقریبا 80 درصد) که به آن موارد زیر افزوده شده و در نهایت UPVC به وجود می آید.

1-مقاوم کننده ها یا ضربه گیرها(Impact Modifiers)

2-کاهش دهنده های سرعت اشتعال یا متعادل کننده های گرما (Heat Stabilazers)

3-پرکننده ها (Fillers)

4-کمک فرآیندها (Processing Aids)

5-روان کننده های داخلی و خارجی (Internal and External Lubricants)

6-تثبیت کننده های رنگی

در ادامه تاریخچه صنعت UPVC  را در اینفوگرافیک زیر مشاهده می کنید.

هه

بیشتر بخوانید
ارسال نظر