کد خبر 478294

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دوباره صعودی شد

در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی با ۱۶.۷درصد افزایش به ۱۲۹هزار و ۱۹۰میلیارد تومان رسیده در حالی که در سال۹۸ مجموع بدهی بانک‌های دولتی و خصوصی کاهش قابل توجهی داشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، آمار متغیرهای پولی و بانکی شهریور ماه 99 در حوزه سپرده‌ها نکات قابل تاملی را نشان می‌دهد.

افزایش 90 درصد حجم سپرده‌های دیداری (سپرده جاری، خالص چک‌ها و سایر) در برابر رشد 28 درصدی سپرده‌های غیردیداری (سپرده‌های بلند مدت، کوتاه مدت، سرمایه‌گذاری مدت‌دار، صندوق پس‌انداز مسکن، قرض‌الحسنه پس‌انداز) بیانگر حرکت بخشی از سپرده‌های پس‌انداز به سمت سپرده‌های جاری و دیداری است.

از طرف دیگر در بخش سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت بیش از 2 برابر رشد سپرده‌های بلند‌مدت بوده است. در یک سال منتهی به شهریور 99، رشد سپرده‌های کوتاه مدت در معادل 39.2 درصد و رشد سپرده‌ها بلند مدت 18 درصد بوده است.

با توجه به کاهش نرخ سود سپرده در اوایل سال جاری و روند صعودی نرخ تورم، ترکیب سپرده‌های بانکی به سمت سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت حرکت کرده است.

در این مدت سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز با 51.2 درصد افزایش به 170 هزار و 530 میلیارد تومان و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (بلندمدت و کوتاه مدت) با 26 درصد رشد به 2 هزار 72 هزار و 360 میلیارد تومان رسیده است.

در بخش رشد سپرده‌ها، سپرده‌های بانک‌های تجاری دولتی، 30.6 درصد، بانک‌های تخصصی 32.4 درصد و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری 38.9 درصد رشد داشته است. بنابراین در یک سال اخیر سهم بانک‌های غیردولتی از سپرده‌های بانکی افزایش یافته است.

در بخش بدهی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری دولتی 9680 میلیارد تومان، بدهی بانک‌های تخصصی دولتی 44 هزار و 690 میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری 74 هزار و 820 میلیارد تومان بوده است.

رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی 123 درصد، رشد بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی منفی 5 درصد و رشد بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری 26.2 درصد درج شده است.

Capture

بیشتر بخوانید
ارسال نظر